Έμφαση στην Ασφάλεια των emails

  • Προστασία των Mail Servers από Firewalls που παρακολουθούνται από ειδικευμένους μηχανικούς.

  • Προστασία όλων των emails από μηχανισμούς APT για να αποκρούονται μηνύματα με Ransomware και άλλα Malware.

  • Outbound Antispam σε όλα τα Domains για να αποφεύγεται η ένταξη σε Blacklist σε περίπτωση μόλυνσης.

  • Δυνατότητα υπογραφής των μηνυμάτων για πιστοποίηση του αποστολέα.

  • Δυνατότητα κρυπτογράφησης μηνυμάτων με την Υπηρεσία Encrypt on the Go.

  • Οι Mail Servers επικοινωνούν με κρυπτογραφημένα πρωτόκολλα (SSL & TLS) με τους χρήστες και τους Server αντίστοιχα.

  • Η εισαγωγή των συνθηματικών γίνεται σε πιστοποιημένη σελίδα.

  • Aποτροπή Spoof attacks με την χρηση SPF Records & DKIM entries.

Σύγκριση Προγραμμάτων

Cloud Mail Promo
Δωρεάν Trial για 30 ημέρες
MailGR Datasheet

(*) Upgradable to Plus

(**) το Pro Bundle περιλαμβάνει: Conference, Open Office Client, Desktop Client, Active Sync