Πώς λειτουργεί η υπηρεσία Disaster Recovery;

Εφόσον προκύψει ανάγκη και κατόπιν αιτήματος του χρήστη, η υπηρεσία εκμεταλλευόμενη την τεχνολογία της Veeam μετατρέπει τα αντίγραφα ασφαλείας που αποστέλλονται στο σύννεφο για φύλαξη σε λειτουργικά δεδομένα έτοιμα να χρησιμοποιηθούν.

By |2023-03-08T16:32:26+03:00March 8th, 2023||Comments Off on Πώς λειτουργεί η υπηρεσία Disaster Recovery;

Τι απαιτείται από τη μεριά μου για να υλοποιηθεί η υπηρεσία;

Βασική προϋπόθεση είναι η χρήση από μέρους σας της εφαρμογής Veeam για Backup και η επιλογή της υπηρεσίας μας σαν χώρος αποθήκευσης του Cloud Backup σας. Κατόπιν σε συνεργασία με τους μηχανικούς μας και αφού αναλυθούν οι ανάγκες σας προετοιμάζονται τα αναγκαία βήματα για υλοποίηση των σεναρίων που σας εξυπηρετούν. Σε καθημερινή βάση η [...]

By |2023-03-08T16:31:38+03:00March 8th, 2023||Comments Off on Τι απαιτείται από τη μεριά μου για να υλοποιηθεί η υπηρεσία;

Πώς ξέρω ότι το Backup των εφαρμογών μου στο σύννεφο είναι κατάλληλο για επαναφορά και λειτουργία;

Εκτός από τις αρχικές δοκιμές, η υπηρεσία προσφέρει τη δυνατότητα να γίνονται πραγματικές δοκιμές (Virtual Labs) σε τακτά χρονικά διαστήματα.

By |2023-03-08T16:31:23+03:00March 8th, 2023||Comments Off on Πώς ξέρω ότι το Backup των εφαρμογών μου στο σύννεφο είναι κατάλληλο για επαναφορά και λειτουργία;

Τι γραμμές χρειάζομαι ώστε τα δεδομένα μου στο σύννεφο να είναι συγχρονισμένα;

Ο συγχρονισμός των δεδομένων εξαρτάται από τη ταχύτητα με την οποία συνδέεστε, αλλά και από τον αριθμό των Servers καθώς και τον όγκο των δεδομένων. Καθώς στην ουσία συγχρονίζονται ολόκληρα Virtual Machines, θα υπάρχει πάντα μία καθυστέρηση και τα δεδομένα στο σύννεφο θα είναι τουλάχιστον 30 λεπτά πίσω.

By |2023-03-08T16:30:06+03:00March 8th, 2023||Comments Off on Τι γραμμές χρειάζομαι ώστε τα δεδομένα μου στο σύννεφο να είναι συγχρονισμένα;

Τι σημαίνει RTO’s (Recovery Time Objectives) και RPO’s (Recovery Point Objectives);

Ο όρος Recovery Time Objective (RTO) αναφέρεται στο χρονικό διάστημα που ορίζει μία επιχείρηση ως αποδεκτό για επαναφορά των διαδικασιών της μετά από μία σοβαρή ζημιά ή καταστροφή. Ο όρος Recovery Point Objectives (RPO) αναφέρεται στο χρονικό όριο στο παρελθόν μέχρι το οποίο είναι ανεκτό να χαθούν Μηχανογραφικά δεδομένα μετά από μία σοβαρή ζημιά [...]

By |2023-03-08T16:30:20+03:00March 8th, 2023||Comments Off on Τι σημαίνει RTO’s (Recovery Time Objectives) και RPO’s (Recovery Point Objectives);

Έχω πρόβλημα με το δίκτυό μου. Τι ενέργειες πρέπει να κάνω για να λειτουργήσω από το datacenter;

Για να χρησιμοποιήσετε τις εφαρμογές σας από το Data Center, πρέπει να ζητήσετε από την υπηρεσία την ενεργοποίηση των Servers σας από τα αντίγραφα ασφαλείας. Οι τεχνικοί μας παράλληλα με τους Servers θα ενεργοποιήσουν τις προσυμφωνημένες ρυθμίσεις για το δίκτυό σας (VLAN, VPN). Εάν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν οι εφαρμογές και από εξωτερικούς χρήστες θα [...]

By |2023-03-08T16:36:47+03:00March 8th, 2023||Comments Off on Έχω πρόβλημα με το δίκτυό μου. Τι ενέργειες πρέπει να κάνω για να λειτουργήσω από το datacenter;

Πόσος χρόνος απαιτείται για την επαναφορά των εφαρμογών στο σύννεφο και τη χρήση τους από τους χρήστες μου;

Ο χρόνος επαναφοράς των εφαρμογών έτοιμων για χρήση, εξαρτάται από τον αριθμό των Servers και τον όγκο των δεδομένων. Ο χρόνος επαναφοράς υπολογίζεται ανά περίπτωση και αποτελεί μέρος του συμβολαίου που υπογράφεται. Ενδεικτικά για ένα μεσαίο δίκτυο δεν θα ξεπερνά τα 30 με 40 λεπτά.

By |2023-03-08T16:30:45+03:00March 8th, 2023||Comments Off on Πόσος χρόνος απαιτείται για την επαναφορά των εφαρμογών στο σύννεφο και τη χρήση τους από τους χρήστες μου;

Πόσο ασφαλή είναι τα δεδομένα μου;

Τα δεδομένα που αποστέλλονται για φύλαξη είναι κρυπτογραφημένα, ενώ η υπηρεσία γνωρίζει μόνο πόσος χώρος καταλαμβάνεται σε σύγκριση με το χώρο που έχει διατεθεί. Η ενεργοποίηση των Servers μπορεί να υλοποιηθεί μόνο αφού ο συνδρομητής αποκωδικοποιήσει τα δεδομένα του. Παράλληλα η επικοινωνία του συνδρομητή με το Data Center γίνεται μόνο μέσω των προκαθορισμένων VLAN [...]

By |2023-03-08T16:30:54+03:00March 8th, 2023||Comments Off on Πόσο ασφαλή είναι τα δεδομένα μου;

Το πρόβλημα στο δίκτυό μου αποκαταστάθηκε. Τι ενέργειες πρέπει να κάνω για να επανέλθω στην κανονική λειτουργία;

Προκειμένου να ενεργοποιηθεί η κανονική λειτουργία χρειάζεται να ενσωματωθούν στα τοπικά δεδομένα αυτά που καταχωρήθηκαν στους Servers του Data Center το διάστημα της λειτουργίας σε αυτό. Μπορείτε να επιλέξετε είτε το συγχρονισμό μέσω της γραμμής, είτε εάν ο όγκος των δεδομένων είναι πολύ μεγάλος, τη φυσική μεταφορά τους από το DC. [...]

By |2023-03-08T16:31:08+03:00March 8th, 2023||Comments Off on Το πρόβλημα στο δίκτυό μου αποκαταστάθηκε. Τι ενέργειες πρέπει να κάνω για να επανέλθω στην κανονική λειτουργία;
Go to Top