Πώς λειτουργεί η υπηρεσία Remote Replication;

Η υπηρεσία Remote Replication αποτελεί εξέλιξη της υπηρεσίας Disaster Recovery, καθώς με τη Remote Replication η αποστολή δεδομένων στο σύννεφο είναι συνεχής, ενώ η χρήση των εφαρμογών από το datacenter γίνεται αυτόματα μόλις ικανοποιηθούν οι σχετικές συνθήκες και μάλιστα χωρίς να παρέμβει η υπηρεσία μας. Η λειτουργία βασίζεται στη τεχνολογία της Veeam που διατηρεί [...]

By |2023-06-27T10:48:56+03:00March 8th, 2023||Comments Off on Πώς λειτουργεί η υπηρεσία Remote Replication;

Τι γραμμές χρειάζομαι ώστε να μπορώ να χρησιμοποιήσω την υπηρεσία Replication;

Η χρονική καθυστέρηση εξαρτάται εκτός από τη ταχύτητα των γραμμών, από τον αριθμό των Servers και τον όγκο των δεδομένων. Από τις δοκιμές θα φανεί κατά πόσο η υπηρεσία μπορεί να ανταποκριθεί στους στόχους που έχουν τεθεί μέσω του ορισμού των Recovery Point Objectives (RPO).

By |2023-03-08T16:46:19+03:00March 8th, 2023||Comments Off on Τι γραμμές χρειάζομαι ώστε να μπορώ να χρησιμοποιήσω την υπηρεσία Replication;

Τι σημαίνει RPO’s (Recovery Point Objectives);

Ο όρος Recovery Point Objectives (RPO) αναφέρεται στο χρονικό σημείο στο παρελθόν μέχρι το οποίο είναι ανεκτό να χαθούν μηχανογραφικά δεδομένα μετά από μία σοβαρή ζημιά ή καταστροφή. Επίσης αναφέρεται στις παλαιότερες χρονικές στιγμές, στις οποίες είναι επιθυμητή η δυνατότητα μετάβασης, εάν νεότερες εκδόσεις παρουσιάζουν προβλήματα.

By |2023-03-08T16:45:54+03:00March 8th, 2023||Comments Off on Τι σημαίνει RPO’s (Recovery Point Objectives);

Πώς ξέρω ότι η υπηρεσία είναι ανά πάσα στιγμή έτοιμη να παρέχει τις εφαρμογές μου σε πλήρη λειτουργία;

Εκτός από τις αρχικές δοκιμές, η υπηρεσία προσφέρει τη δυνατότητα να γίνονται πραγματικές δοκιμές (Virtual Labs) σε τακτά χρονικά διαστήματα. Επιπλέον με το Sure Replica ελέγχεται η κατάσταση των εφαρμογών ώστε να είμαστε σίγουροι ότι τη στιγμή που θα τις χρειαστούμε, θα λειτουργήσουν χωρίς πρόβλημα.

By |2023-03-08T16:43:36+03:00March 8th, 2023||Comments Off on Πώς ξέρω ότι η υπηρεσία είναι ανά πάσα στιγμή έτοιμη να παρέχει τις εφαρμογές μου σε πλήρη λειτουργία;

Πόσος χρόνος απαιτείται για την επαναφορά των εφαρμογών στο datacenter και τη διαθεσιμότητά τους από τους χρήστες μου;

Ο χρόνος που απαιτείται για την λειτουργική επαναφορά των εφαρμογών στο Data Center από την ενεργοποίηση του Disaster Plan από το συνδρομητή, δεν ξεπερνά τα 10 με 15 λεπτά.

By |2023-03-08T16:42:03+03:00March 8th, 2023||Comments Off on Πόσος χρόνος απαιτείται για την επαναφορά των εφαρμογών στο datacenter και τη διαθεσιμότητά τους από τους χρήστες μου;

Έχω πρόβλημα με το δίκτυό μου. Τι ενέργειες πρέπει να κάνω για να λειτουργήσω από το datacenter;

Οποιαδήποτε στιγμή χρειαστείτε την υποδομή στο Data Center θα ενεργοποιήσετε το Disaster Plan από την κονσόλα του Veeam και τα μηχανήματα σε λίγα λεπτά θα είναι σε πλήρη λειτουργία. Λόγω του καθημερινού replication υπάρχει μόνιμο VPN με το Data Center και η πρόσβαση στις εφαρμογές αφού ενεργοποιηθούν, είναι άμεση. Σε περίπτωση που θα χρειαστείτε [...]

By |2023-03-08T16:41:05+03:00March 8th, 2023||Comments Off on Έχω πρόβλημα με το δίκτυό μου. Τι ενέργειες πρέπει να κάνω για να λειτουργήσω από το datacenter;

Το πρόβλημα στο δίκτυό μου αποκαταστάθηκε. Τι ενέργειες πρέπει να κάνω για να επανέλθω στην κανονική λειτουργία;

Προκειμένου να επανέλθουμε στην κανονική λειτουργία, θα πρέπει από την κονσόλα του Veeam να επιλέξουμε το start migration. Με αυτή τη διαδικασία θα ενσωματωθούν στα τοπικά δεδομένα αυτά που καταχωρήθηκαν στους Servers του Data Center το διάστημα της λειτουργίας σε αυτό.

By |2023-03-08T16:39:54+03:00March 8th, 2023||Comments Off on Το πρόβλημα στο δίκτυό μου αποκαταστάθηκε. Τι ενέργειες πρέπει να κάνω για να επανέλθω στην κανονική λειτουργία;
Go to Top