Όλα τα λειτουργικά που υποστηρίζει η Microsoft, τη πλειοψηφία των λειτουργικών Linux καθώς και Virtualization (Hyper-V, Vmware). Επίσης συγκεκριμένα μοντέλα NAS.

Ενδεικτικές υποστηριζόμενες εφαρμογές:

  • SQL Server Standard/ Express/Enterprise (2012,2014, 2016, 2017, 2019)
  • MySQL Server, Oracle 19c, Lotus Notes Domino, Shadow Protect Integration.
  • Exchange Server (2013, 2016, 2019)