Τα δύο Data Centers που χρησιμοποιούμε για την υπηρεσία Backup365 είναι στην Αττική. Μάλιστα ο εξοπλισμός της υπηρεσίας είναι σχεδιασμένος με βάση την αξιοπιστία, καθώς κάθε υποσύστημα βασίζεται σε N +1 αρχιτεκτονική και συνεπώς δεν επηρεάζεται από μία μόνο βλάβη. Επίσης τα δεδομένα αντιγράφονται μεταξύ των δύο Data Center για ακόμα μεγαλύτερη διαθεσιμότητα.