Στο Backup365 έχετε τη δυνατότητα να ορίσετε όσα backup set θέλετε με την ιστορικότητα (retention policy) που επιθυμείτε. Πρέπει μόνο να βεβαιωθείτε ότι έχετε δεσμεύσει τον απαιτούμενο χώρο. Το καθημερινό Report της εφαρμογής θα σας ενημερώσει εάν ο ελεύθερος χώρος σας είναι μικρότερος από το 20% του συνολικού.