Με την ολοκλήρωση του Backup, η υπηρεσία σας στέλνει ένα Report μέσω email για το αποτέλεσμα κάθε backup set, καθώς και για τυχόν προβλήματα που παρατηρήθηκαν. Επιπλέον μέσω του Portal Διαχείρισης έχετε κεντρικό έλεγχο όλων των reports των πελατών σας.