Ναι. H Digital SIMA μάλιστα συστήνει να ρυθμίσετε την εφαρμογή του Backup, ώστε να παίρνει αντίγραφα ασφάλειας και τοπικά στο χώρο σας.