Ναι. Μπορείτε να πάρετε Backup ολόκληρο το Domain του Office 365, Exchange Online, SharePoint Online αλλά και το OneDrive των χρηστών, με δυνατότητα να επαναφέρετε ένα ολόκληρο mailbox ή ακόμη και ένα e-mail. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ Cloud to Local (Microsoft προς τα γραφεία της επιχείρησης) και Cloud to Cloud (Microsoft προς Backup365). Για το backup του office 365 απαιτούνται ειδικοί Clients της Backup365.