Υπάρχει δυνατότητα με επιπλέον χρέωση μέσω της υπηρεσίας Fast Restore. Με την υπηρεσία αυτή, παρέχεται η δυνατότητα να παραλάβετε τα δεδομένων σας κρυπτογραφημένα μέσω Hard Disk σε περίπτωση που η συνήθης (μέσω Internet) διαδικασία επαναφοράς είναι χρονοβόρα.