Ναι!  Το Backup365 υποστηρίζει 256 bit κρυπτογράφηση με πρωτόκολλα, όπως (AES, TripleDES, TwoFish). Επίσης, η επικοινωνία μεταξύ χρήστη και Cloud Servers είναι κρυπτογραφημένη και γίνεται με 1024 RCA Public Key Encryption. Τα δεδομένα παραμένουν κρυπτογραφημένα διαρκώς στους κεντρικούς Servers μας και είναι προσβάσιμα μόνο με τον κωδικό πρόσβασης και το encryption key που έχετε ορίσει. Στα δεδομένα σας δεν έχει κανείς πρόσβαση εκτός από εσάς – ούτε εμείς φυσικά. Ο κωδικός σας αποθηκεύεται στους Server μας κρυπτογραφημένος.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που – για μεγαλύτερη ασφάλεια – ενεργοποιήσετε διαφορετικό «κλειδί» από τον κωδικό πρόσβασης ( Encryption Key ) δεν πρέπει να το χάσετε. Το Encryption Key σας, για λόγους ασφαλείας δεν αποθηκεύεται στους κεντρικούς μας Server. Συνεπώς εάν χαθεί, δεν υπάρχει τρόπος ανάκτησης των δεδομένων σας. Πρέπει να διαγράψετε τα Backup Set και να δημιουργήσετε καινούρια.