Η υπηρεσία διακόπτεται αμέσως μετά την αποστολή σχετικού email στη διεύθυνση salesdep@backup365.gr. Μπορείτε να σβήσετε τα Backup set σας, τα οποία θα διαγραφούν αυτόματα και οριστικά από τους Servers μας. Η υπηρεσία δεν πιστώνεται για τυχόν διάστημα που απομένει μέχρι τη λήξη της τιμολογημένης περιόδου. Εάν επιθυμείτε να μην ανανεωθεί η υπηρεσία με τη λήξη της τιμολογημένης περιόδου επικοινωνήστε με το τμήμα πωλήσεων τουλάχιστον 15 ημέρες πριν απο τη λήξη.