Ναι, υπάρχει δυνατότητα αποστολής των δεδομένων τόσο στο Cloud του Backup365, όσο και σε Datacenter τρίτων όπως Google Drive, OneDrive κλπ.