Οι άδειες του λογισμικού χρεώνονται χωριστά, εκτός από μία άδεια για φυσικό Server που περιλαμβάνεται στη βασική τιμή.