Ναι. Καθώς η μεταφορά των δεδομένων θα είναι αρκετά χρονοβόρα μέσω Internet την πρώτη φορά, προσφέρουμε αυτή την υπηρεσία χωρίς χρέωση. Με την εφαρμογή Seed Load Utility μπορείτε να πάρετε το BackUp σε ένα τοπικό εξωτερικό δίσκο. Θα πρέπει να φέρετε στα γραφεία μας, κατόπιν συνεννόησης με το τεχνικό τμήμα, το σκληρό δίσκο για τη μεταφορά των δεδομένων σας στους Server της υπηρεσίας μας.