Προκειμένου να ενεργοποιηθεί η κανονική λειτουργία χρειάζεται να ενσωματωθούν στα τοπικά δεδομένα αυτά που καταχωρήθηκαν στους Servers του Data Center το διάστημα της λειτουργίας σε αυτό. Μπορείτε να επιλέξετε είτε το συγχρονισμό μέσω της γραμμής, είτε εάν ο όγκος των δεδομένων είναι πολύ μεγάλος, τη φυσική μεταφορά τους από το DC.