Προκειμένου να επανέλθουμε στην κανονική λειτουργία, θα πρέπει από την κονσόλα του Veeam να επιλέξουμε το start migration. Με αυτή τη διαδικασία θα ενσωματωθούν στα τοπικά δεδομένα αυτά που καταχωρήθηκαν στους Servers του Data Center το διάστημα της λειτουργίας σε αυτό.