Όλα τα λειτουργικά που υποστηρίζονται από την Microsoft και την VMware καθώς και virtualization. Backup ολόκληρο το Domain του Office 365, Exchange Online, SharePoint Online αλλά και το OneDrive των χρηστών, με δυνατότητα να επαναφέρετε ένα ολόκληρο mailbox ή ακόμη και ένα e-mail.

Supported Applications:

  • Exchange Server (2013, 2016, 2019)
  • SQL Server Standard/ Express/Enterprise (2012,2014, 2016, 2017, 2019)
  • MySQL Server, Oracle 19c, Lotus Notes Domino, Shadow Protect Integration.