Ο συγχρονισμός των δεδομένων εξαρτάται από τη ταχύτητα με την οποία συνδέεστε, αλλά και από τον αριθμό των Servers καθώς και τον όγκο των δεδομένων. Καθώς στην ουσία συγχρονίζονται ολόκληρα Virtual Machines, θα υπάρχει πάντα μία καθυστέρηση και τα δεδομένα στο σύννεφο θα είναι τουλάχιστον 30 λεπτά πίσω.