Η χρονική καθυστέρηση εξαρτάται εκτός από τη ταχύτητα των γραμμών, από τον αριθμό των Servers και τον όγκο των δεδομένων. Από τις δοκιμές θα φανεί κατά πόσο η υπηρεσία μπορεί να ανταποκριθεί στους στόχους που έχουν τεθεί μέσω του ορισμού των Recovery Point Objectives (RPO).