Βασική προϋπόθεση είναι η επιλογή της εφαρμογής της Veeam και η αποστολή του Backup στο Datacenter της υπηρεσίας μας. Κατόπιν, αφού αναλυθούν οι ανάγκες σας, προετοιμάζονται με τους μηχανικούς μας τα αναγκαία βήματα για την υλοποίηση των σεναρίων που σας εξυπηρετούν σε συνεργασία. Σε καθημερινή βάση η υπηρεσία είναι παρόμοια με την αυτοματοποιημένη λήψη Backup. Επιπλέον, είναι απαραίτητο να έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία τουλάχιστον ένα Virtual Lab ώστε να έχει ελεγχθεί η λειτουργία του σεναρίου.