Βασική προϋπόθεση είναι η χρήση από μέρους σας της εφαρμογής Veeam για Backup και η επιλογή της υπηρεσίας μας σαν χώρος αποθήκευσης του Cloud Backup σας. Κατόπιν σε συνεργασία με τους μηχανικούς μας και αφού αναλυθούν οι ανάγκες σας προετοιμάζονται τα αναγκαία βήματα για υλοποίηση των σεναρίων που σας εξυπηρετούν. Σε καθημερινή βάση η υπηρεσία είναι παρόμοια με την αυτοματοποιημένη λήψη Backup.