Εκτός από τις αρχικές δοκιμές, η υπηρεσία προσφέρει τη δυνατότητα να γίνονται πραγματικές δοκιμές (Virtual Labs) σε τακτά χρονικά διαστήματα. Επιπλέον με το Sure Replica ελέγχεται η κατάσταση των εφαρμογών ώστε να είμαστε σίγουροι ότι τη στιγμή που θα τις χρειαστούμε, θα λειτουργήσουν χωρίς πρόβλημα.