Η εφαρμογή εγκαθίσταται σε κάθε Server ή θέση εργασίας που θέλετε να παίρνετε Backup. Ο Backup365 Client περιλαμβάνει όλους τους agents για τις διαφορετικές εφαρμογές / Servers / VM / Desktops. Αυτό σημαίνει ότι εγκαθιστάτε τον ίδιο Client παντού, έχοντας το ίδιο menu. Μέσω της εφαρμογής Backup365, επιλέγετε τα αρχεία αλλά και τον προγραματισμό για διατήρηση των προηγούμενων Backup. Από την Online Backup Server Management Console (OBSM) κεντρική κονσόλα έχετε επίσης δυνατότητα παραμετροποίησης, διαχείρισης, αλλά και παρακολούθησης των Backup σας.