Εφόσον προκύψει ανάγκη και κατόπιν αιτήματος του χρήστη, η υπηρεσία εκμεταλλευόμενη την τεχνολογία της Veeam μετατρέπει τα αντίγραφα ασφαλείας που αποστέλλονται στο σύννεφο για φύλαξη σε λειτουργικά δεδομένα έτοιμα να χρησιμοποιηθούν.