Σε περίπτωση ανάγκης και κατόπιν αιτήματος του πελάτη, η υπηρεσία μέσω της τεχνολογίας της Veeam μετατρέπει τα αντίγραφα ασφαλείας που είναι αποθηκευμένα στο σύννεφο σε λειτουργικά δεδομένα έτοιμα να χρησιμοποιηθούν.