Τα δεδομένα που αποστέλλονται για φύλαξη είναι κρυπτογραφημένα, ενώ η υπηρεσία γνωρίζει μόνο πόσος χώρος καταλαμβάνεται σε σύγκριση με το χώρο που έχει διατεθεί. Η ενεργοποίηση των Servers μπορεί να υλοποιηθεί μόνο αφού ο συνδρομητής αποκωδικοποιήσει τα δεδομένα του. Παράλληλα η επικοινωνία του συνδρομητή με το Data Center γίνεται μόνο μέσω των προκαθορισμένων VLAN και VPN.