Συστήνουμε ανεπιφύλακτα την κρυπτογράφηση των δεδομένων των πελατών πριν την αποστολή τους στο Datacenter. Σε κάθε περίπτωση αυτά αποστέλλονται προς τα συστήματα μας κρυπτογραφημένα με AES256. Επιπλέον, η υπηρεσία είναι πιστοποιημένη με ISO 27001 για την προστασία των δεδομένων των πελατών στο σύννεφο.