Ο χρόνος επαναφοράς των εφαρμογών έτοιμων για χρήση, εξαρτάται από τον αριθμό των Servers και τον όγκο των δεδομένων. Ο χρόνος επαναφοράς υπολογίζεται ανά περίπτωση και αποτελεί μέρος του συμβολαίου που υπογράφεται. Ενδεικτικά για ένα μεσαίο δίκτυο δεν θα ξεπερνά τα 30 με 40 λεπτά.