Ο χρόνος που απαιτείται για την λειτουργική επαναφορά των εφαρμογών στο Data Center από την ενεργοποίηση του Disaster Plan από το συνδρομητή, δεν ξεπερνά τα 10 με 15 λεπτά.