Το Backup365 έχει τη δυνατότητα να κρατά μέχρι 99 διαφορετικές εκδόσεις του Backup Set (ημερήσια – εβδομαδιαία – μηνιαία – ετήσια), τα οποία μπορεί να διατηρηθούν έως και 10 χρόνια.