Η υπηρεσία διακόπτεται εντός 2 ημερών από την αποστολή σχετικού email στη διεύθυνση salesdep@digitalsima.gr. Όταν σβήσετε τα Backup set σας, αυτά θα διαγραφούν αυτόματα και οριστικά από τους Servers μας εντός 24 ωρών.

Σημείωση: Η υπηρεσία δεν πιστώνεται για τυχόν διάστημα που απομένει μέχρι τη λήξη της τιμολογημένης περιόδου. Εάν επιθυμείτε να μην ανανεωθεί η υπηρεσία μετά τη λήξη της τιμολογημένης περιόδου επικοινωνήστε με το τμήμα πωλήσεων τουλάχιστον 15 ημέρες πριν τη λήξη.