Οποιαδήποτε στιγμή χρειαστείτε την υποδομή στο Data Center θα ενεργοποιήσετε το Disaster Plan από την κονσόλα του Veeam και τα μηχανήματα σε λίγα λεπτά θα είναι σε πλήρη λειτουργία. Λόγω του καθημερινού replication υπάρχει μόνιμο VPN με το Data Center και η πρόσβαση στις εφαρμογές αφού ενεργοποιηθούν, είναι άμεση. Σε περίπτωση που θα χρειαστείτε πρόσβαση μέσω Mobile VPN οι τεχνικοί μας θα ενεργοποιήσουν και αυτή τη δυνατότητα πρόσβασης.