Για να χρησιμοποιήσετε τους Server σας από το datacenter, πρέπει να ζητήσετε από την υπηρεσία την ενεργοποίησή τους από τα αντίγραφα ασφαλείας καθώς και να εισάγετε το encryption key. Στη συνέχεια θα ακολουθήσετε το «σχέδιο δράσης για την εταιρεία σας» που έχει ετοιμαστεί σε συνεργασία με τους μηχανικούς μας, ώστε η επαναφορά να μην έχει καθυστερήσεις. Το «σχέδιο δράσης» παραδίνεται με την ολοκλήρωση του αρχικού Virtual lab.