Για να χρησιμοποιήσετε τις εφαρμογές σας από το Data Center, πρέπει να ζητήσετε από την υπηρεσία την ενεργοποίηση των Servers σας από τα αντίγραφα ασφαλείας. Οι τεχνικοί μας παράλληλα με τους Servers θα ενεργοποιήσουν τις προσυμφωνημένες ρυθμίσεις για το δίκτυό σας (VLAN, VPN). Εάν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν οι εφαρμογές και από εξωτερικούς χρήστες θα χρειαστεί να ενεργοποιηθεί το Mobile VPN από αυτούς τους σταθμούς.