Προστασία από Spam & Malware.

Χαρακτηριστικά

1.

Directory Harvesting & Spoofing Protection

Τα συστήματά μας προστατεύουν τους χρήστες από εισερχόμενα μηνύματα που έχουν τον ίδιο το χρήστη σαν αποστολέα ή μηνύματα που ο αποστολέας είναι ανύπαρκτος λογαριασμός. Αυτό επιτυγχάνεται με προστασία απο μηχανές harvest που αναζητούν λογαριασμούς email για αποστολή κακόβουλου/ ενοχλητικού περιεχομένου.

2.

Μηχανές για ανίχνευση ιών

Η υπηρεσία Clear Spam χρησιμοποιεί δύο διαφορετικές μηχανές antivirus για την ανίχνευση ιών σε μηνύματα (File Type Blocking) αλλά και στα αρχεία, συμπιεσμένα ή μη, που επισυνάπτονται σε αυτά (Attachment Blocking).

3.

Μηχανές για ανίχνευση κακόβουλων μηνυμάτων

Το Clear Spam διαθέτει 7 μηχανές για τον έλεγχο και την ανίχνευση κακόβουλων μηνυμάτων. Ο έλεγχος μηνυμάτων και η ανίχνευση spam ξεπερνά σε αποτελεσματικότητα συμβατικούς ελέγχους άλλων μηχανών, καθώς πέραν των εργαλείων όπως RBLList, Keyword Blockingή RDNS, παρέχει δυνατότητα ανίχνευσης κακόβουλου περιεχομένου και σε εικόνες. Η βάση ελέγχου κακόβουλων μηνυμάτων ενημερώνεται καθημερινά με νέα δεδομένα για spammers και τεχνικές προστασίας.

Το Clear Spam είναι μία εξελιγμένη υπηρεσία που περιλαμβάνει Reputation Service. Αυτό δεν λειτουργεί απλά σαν μία blacklist αλλά χρησιμοποιεί στοιχεία από τη «φήμη» του αποστολέα, την ποιότητα περιεχομένου του μηνύματος, το ρυθμό κίνησης των μηνυμάτων, και άλλα δεδομένα που συνθέτουν ένα αξιόπιστο εργαλείο για ορθή ανίχνευση κακόβουλων μηνυμάτων.

Επιπλέον το Clear Spam χρησιμοποιεί εργαλεία όπως Antifraud, Intelligence Blocking, Rule based Scoring, Rate Control, SPF & DomainKey (DKIM) Checking, που στηρίζονται στη βάση δεδομένων του emailreg.org.

Με τη χρήση όλων αυτών των εργαλείων διασφαλίζεται και η διατήρηση του reputation του domain σας σε άριστο επίπεδο. Αποτέλεσμα να μην μπαίνει το domain της εταιρείας σας σε blacklists στο internet.

4.

Inbound & Outbound Filtering for Spam & Threads

Η υπηρεσία Clear Spam παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας κανόνων τόσο για την εισερχόμενη όσο και για την εξερχόμενη αλληλογραφία. Μπορούν να δημιουργηθούν κανόνες όχι μόνο για κάθε domain αλλά και για συγκεκριμένο αποστολέα /παραλήπτη.

5.

Προστασία από DDoS επιθέσεις

Ο μηχανισμός μας ανιχνεύει επιθέσεις Denial of Service που εκτελούνται συνήθως από Συστήματα ή Hackers με σκοπό τη διακοπή λειτουργίας της υπηρεσίας (Service Disruption).

6.

Email & Content Encryption

Η Κρυπτογράφηση της επικοινωνίας των συστημάτων μας με άλλους Mail Servers με χρήση TLS Encryption (εφόσον υποστηρίζεται και από τον Mail Server με τον οποίο γίνεται η επικοινωνία)