Το Γραφείο στο Σύννεφο

 

H Digital SIMA με την σουίτα εφαρμογών Secure Office, παρέχει υπηρεσίες στο σύννεφο για επιχειρήσεις, στους τομείς που ειδικεύεται.  Η σουίτα εφαρμογών Secure Office, βοηθάει τις επιχειρήσεις να μειώσουν τα κόστη μηχανογράφησης μεταφέροντας την υποδομή τους στο σύννεφο.

Οι χρήστες του ηλεκτρονικού γραφείου της Secure Office εργάζονται από οπουδήποτε με ασφάλεια, έχοντας στη διάθεσή τους όλες τις ευκολίες και δυνατότητες που παρέχει το παραδοσιακό γραφείο, ενώ οι επιχειρήσεις μειώνουν τα κόστη υποδομών, συντήρησης και υποστήριξης.

Τα χαρακτηριστικά που ξεχωρίζουν το Secure Office από αντίστοιχες υπηρεσίες είναι η έμφαση στην ασφάλεια των δεδομένων και η προσωποποιημένη υποστήριξη.

Οι λύσεις Secure Office είναι πιστοποιημένες με ISO 27001 και δίνουν έμφαση στην λειτουργικότητα, στην ασφάλεια και την υποστήριξη.

Αλληλογραφία – Ημερολόγια – Επαφές (MailGR)

Πλήρης συγχρονισμός των Μηνυμάτων, Ημερολογίου, Επαφών και Εργασιών σε όλες τις συσκευές του χρήστη.

Antispam

Managed Antispam για έλεγχο της ροής των μηνυμάτων, εισερχόμενων και εξερχόμενων.

Backup (backup 365 – business continuity)

Με το Cloud Backup διασφαλίζονται τα δεδομένα που παραμένουν εντός του γραφείου και με το Business Continuity εξασφαλίζεται η αδιάλειπτη λειτουργία της επιχείρησης.

File sharing (Secure Space)

ο File Server μεταφέρεται στο σύννεφο, για ασφαλή πρόσβαση και εύκολη χρήση προσωπικών αλλά και κοινόχρηστων αρχείων, φακέλων και επαφών.

Server – ERP (Secure Virtual Private Server)

Φιλοξενία των servers σε ένα ασφαλές περιβάλλον, όπου η πρόσβαση είναι δυνατή
μόνο με VPN, με τη διαθεσιμότητα και ευελιξία που προσφέρει το σύννεφο.