Το Γραφείο στο Σύννεφο

Η σουίτα εφαρμογών DSCloud, βοηθάει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μεταφέρουν το γραφείο τους στο σύννεφο.

Οι χρήστες του ηλεκτρονικού γραφείου της  DSCloud εργάζονται παραγωγικά και με ασφάλεια από οπουδήποτε , έχοντας στη διάθεσή τους όλες τις ευκολίες και δυνατότητες που παρέχει το παραδοσιακό γραφείο, ενώ οι επιχειρήσεις μειώνουν τα κόστη υποδομών, συντήρησης και υποστήριξης.

Οι λύσεις DSCloud είναι πιστοποιημένες με ISO 27001 και δίνουν έμφαση στην λειτουργικότητα, στην ασφάλεια και την υποστήριξη.

 

Αλληλογραφία – Ημερολόγια – Επαφές (MailGR)

Πλήρης συγχρονισμός των Μηνυμάτων, Ημερολογίου, Επαφών και Εργασιών σε όλες τις συσκευές του χρήστη.

Antispam

Managed Antispam για έλεγχο της ροής των μηνυμάτων

Backup (backup 365 – business continuity)

Με το Cloud Backup διασφαλίζονται τα δεδομένα που παραμένουν εντός του γραφείου και με το Business Continuity η αδιάλειπτη λειτουργία της επιχείρησης.

File sharing (Secure Space)

ο File Server μεταφέρεται στο σύννεφο, για ασφαλή πρόσβαση και εύκολη χρήση προσωπικών αλλά και κοινόχρηστων αρχείων, φακέλων και επαφών.

Server – ERP (Secure Virtual Private Server)

Φιλοξενία των servers σε ένα ασφαλές περιβάλλον, όπου η πρόσβαση είναι δυνατή μόνο με VPN, με τη διαθεσιμότητα και ευελιξία που προσφέρει το σύννεφο.